0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Så här dan före dan, före dan, före dan, före dan, före dopparedan så har vi mulet väder och ca 6 minus här vid gården. Ca 8 minus uppe på berget och en anonym källa säger att det är blått som gäller under laggarna! Nu är även elljusspåret öppet för både klassiskt och skate 3 km samt att vi har lagt klassiska spår på vår SM 5:a tillsammans med Skaten.