0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Under natten har det fallit en del snö från träden i spåren så vi drar om alla idag. Temperaturen ligger runt nollan här vid gården och för några timmar sedan så var det 3 minus uppe på termometern som är efter Lätta Milen. Enligt Harsa Junior som är spårpatrull idag så har temperaturen stigit sedan han började köra spåren. Alla spår men inte Blacksås är öppna. Från eftermiddagen så kommer inte längre Vägen att vara åkbar p g a avverkning.