0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Det ser ut som att det ska snöa lätt hela dagen. Vinden verkar ha mojnat men det kommer säkert att driva igen på vissa ställen ändå. Ca 10 minus har vi här vid gården nu på morgonen. Harsa Junior och Mr Spår är dom som ser till att det blir lite spår idag:)!