0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi ger upp!! Vi har kört Lätta Sju & Halvan några gånger under dagen så den går att skida men det blåser igen direkt efter att spårmaskinen har gått förbi. Elljusspåret kommer inte att spåras under eftermiddagen. Vi tar nya tag i morgon!