0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 3 plusgrader här vid gården just nu och vi har mulet. Hela spårsystemet öppet. Det är lite tunt med snö sista biten hem på Lätta Milen/Lätta Sju& Halvan samt att det är lite tunt och skräp vid 9-10 km på Pissingen. Nu hoppas vi att prognosen om snö i morgon stämmer! Om inte så skottar vi så att det blir bra till helgen!