0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Temperaturen ligger runt nollan och det är blöt snö som ligger så vi kan idag inte göra något åt spåren. Vi hoppas på att leverera något åkbart till helgen istället!