0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Mr Harsa rekommenderar att ni inte åker på Vägen idag. Det blöttnar igenom och det är en hel del genomslag = risk för att stå på öronen och förstöra skidorna!