0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Nu är även Evertrundan = 6 km klassisk åkning öppen från idag. Kan vara genomslag på vissa ställen. Bästa spåren finner ni på Vägen = 7 km. Ca 6 minus här vid gården och vi får se om vi får se solen idag. För mörkt att se just nu:)!