0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ingen ny information vad gäller spår och temperatur. Kan ju vara skönt det också någon gång:)!