0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Som mest 5 plusgrader under natten. Ingen nämnvärd förändring av snön på marken så det är samma spår som igår som gäller. Nu ser det ut som att temperaturen sjunker så det håller vi tummarna för:)!