0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Temperaturen ligger precis på nollan här vid gården. 42 km åkbara spår och det kan vara genomslag på några ställen. Inga spår över sjön än så länge så åker man Silversvängen så får man åka bakvägen hem igen.