0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Temperaturmätaren är ur funktion för tillfället men det är ca 1 minus uppe på berget och runt nollan här vid gården = vallatips för dagen: klistergrund och nollburk på topp. 42 km åkbara klassiska spår och samma förutsättningar som igår.