0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Snöfallet har passerat oss och det har kommit några cm. Temperaturen ligger på 5 minus här vid gården och det är fortfarande mörkt ute:). Vi har nu även kortspåren körda i originaldragning = går bra att åka över isen igen. Den vattnar inte igenom längre. De enda spår som inte är åkbara är Skatens SM10, Blacksås samt Tomtarundan. Behövs mera snö för det. Nu har Harsa Jr och Mr Spår börjat preppa spåren för dagen och vi sparar skate och elljusspår till sist.