0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Skatespåren samt Elljuspåret har vi kortat ner p g a att blåsten samt varmgraderna har tagit hårt på snön där. Så totalt är det 900 m skate och klassiskt på elljusspåret.