0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Några mm nysnö kom under natten som det var lite fukt i. Just nu så har vi temperatur strax över noll grader. Alla spår förutom Blacksås är öppna.