0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ser bättre ut idag men det är hårda spår. Finaste skidåkningen är uppe på berget. Där är det ca 3 minus. Här vid gården är det ca 1 minus. Samma spår som igår men idag är det bättre att åka samma väg ner som upp på berget = dom som åker i rätt åkriktning har förtur i spåren.