0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

så det är slingan på Gluggmyren samt Vägen från vändplan till vändplan som är åkbart. Isigt på vissa ställen och hårda spår. Man tar sig upp dit via vägen förbi stugbyn samt delar av skaten.