0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi väntar med spänd förväntan på det “lovade” snöfallet till helgen:)! Jag dansar snödansen för fullt!!
Det finns lite julbords platser kvar denna vecka. Välkommen att boka!