0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Temperaturen ligger strax under nollan. Det är mulet och det snöar lite lätt. Inte alla spår är öppna utan det är Lätta Sju&Halvan, Lätta Milen, Myrslingan och Lätta Femton. Det är fortfarande VARNING FÖR FALLANDE TRÄD UTE EFTER SPÅREN!!