0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Samma spår som igår = hela det klassiska spårsystemet är öppet och 3 km skate på elljusspåret.