0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Det börjar att mulna på och vi har ca 8 minus just nu här vid gården. Hela det klassiska spårsystemet är öppet och vi har skate prepparerat på elljusspåret samt Solspåret på sjön.