0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Hela spårsystemet är öppet. Kom ihåg att det fortfarande kan fall träd över skidspåren p g a snötyngda träd. Så ta det lugnt:)!