0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

En blandning av 3 olika burkar under laggarna.
Både kameran och temperaturmätaren har gett upp…..får nog inte någon hjälp med detta förrän tidigast måndag.