0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Hela spårsystemet är öppet = 84 km klassiska spår och 18 km skate. Det vore mycket vänligt av Kung Bore om han höll i lite minusgrader nattetid så vi kan ha öppet några veckor till:)! Vi vallar med klistergrund och toppar med burk!