0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Idag är det en stor dag i Harsas historia! Vi har fått till en slinga på 700 m med konstsnö!! Man kan köra både klassiskt och skate. Den utgår från spårcentralren och man håller högerspår. Spåren på sjön är körda idag och även skridskobanan.