0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

är det som finns att åka på idag, söndag. Senaste dagarnas töväder och blåst har gjort att spåren på isen är borta och det vattnas på myrarna. Vi håller tummar och tår för att det blir minusgrader som utlovat och att Kung Bore ger oss mera snö!