0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi har öppnat upp Tomtarundan men det behöves mer snö för att få till fler spår och framförallt så behövs det mer snö för att kunna göra dubbelspår. Men det är på G:)!