0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi har det mesta i spårväg öppet. Dock inte hela Blacksås och ej heller hela elljusspåret samt skatebanorna på SM-spåren. Det krävs mera snö för det.