0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

startar kl 10.30 på sjön.  De tävlande drar sedan vidare Lätta Milen med tillägg på Myrslingan och Pissingen. Varvar nere vid gården en gång innan målgång. Vill man inte känna sig så mycket i vägen så kan man hålla sig i spåren på sjösidan.
Ca 1 minus här vid gården och 2 minus uppe på berget.