0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

ser det ut att falla en hel del snö här i Harsa. Enligt prognosen minst 20 cm!! Hela spårsystemet är öppet men vi kanske inte kan hålla alla spår öppna p g a snön och vinden som är. Vi gör vad vi kan!! temperaturen ligger idag på ca 1 minus.