0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

vi har spårat om Vägen idag. Vi håller tummar och tår för att det nu blir en kallare period så att vi får det att frysa ihop och kan öppna upp fler spår i terräng. Ser ut som att Kung Bore hjälper till från lördag/söndag:)!