0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

och lite specialdragningar så här i början:).
Vill påminna om att det inte är tillåtet att gå i våra preparerade skidspår. Det är inte heller tillåtet att åka med fjäll/dragpulka samt hundar i våra spår, så länge vi endast har enkelspår.