0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

De spår som är öppna är:
Lätta Milen & Myrslingan
Lätta Femton
Vägen
Sju & Halvan
Evertrundan
Stjärnslingan – delar av

Och eftersom det fortfarande är enkelspår så är inte det tillåtet att åka med fjällpulka eller med hundar.