0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

vilket gör att vi nu har kört spåret runt sjön och Lätta Milen. Vi kommer inte att spåra något mera idag. Vi sladdar och spårar om i morgon förmiddag för enligt prognosen så kommer det att sluta snöa då.