0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår är öppna men ni kan finna på lite sten efter utförslöpan på Blacksås när ni har passerat utsikten. Det är svängen nere i backen. Vi kommer att stänga av spåren på Gluggberget idag efter kl 15 = Lätta Milen, Myrslingan samt Pissingen för spårpreparering. Dessa spår blir åter åkbara i morgon, onsdag.