0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

allt är som vanligt igen:)! Tack för igår!
Värmestugan finns åter igen nere på bottenplan och hundar och fjällpulkor är åter tillåtna i anvisade spår.