0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Solspåret p g a att det är för mycket is framme. Får se nu om snöfallet kommer att ge oss lite snö….