0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

så idag blir alla spår öppna igen:)! vi kommer inte att ha möjlighet att köra hela SM 10 :an idag eftersom vi inte kommer runt med pistmaskinen där utan det måste köras med skoter.