0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

vi kör inte hela spårsystemet förrän vädret har lugnat ner sig. Spårpersonalen koncentrar sig på Lätta Sju&Halvan, Evertrundan, Tomtarundan, Stjärnslingan & Lätta Milen. Då funkar även Sjöslingan och Silversvängen.