0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

3/1 Dimma & 2 minusgrader

Vi har öppnat upp Tomtarundan men det behöves mer snö för att få till fler spår och framförallt så behövs det mer snö för att kunna göra dubbelspår. Men det är på...

Vi önskar Gott Nytt År!!

Idag har vi öppnat upp Lätta Sju&Halvan & Vallslingan. Även Evertrundan är öppen. Det är tunt med snö på vissa ställen så man får ta det försiktigt!!VI vill påminna om att vi fortfarande har en pandemi och att vi har en massa regler att följa för att få ha...

Annandag Jul

Ca 5 minus och vi får se om det kommer att bli moln eller sol. Det har inte riktigt bestämt sig än:)!Inga förändringar på spår och vi vallar med burk.Vi har INTE några spår i terrängen än där man får köra med hund eller drag/fjällpulka utan det är ENDAST på isen än så...